• راه اندازی مراکز شیراز و تبریز
    نقطه ای برای تبادل ترافیک محلی و تولید محتوا کنندگان
ASN8
پورت ها112
بیشینه مصرف (Gb/s)2.42
مصرف فعلی (Gb/s)0.50
ظرفیت (Gb/s)256
وضعیت مراکز:
۴ عضو جدید مرکز