تعرفه خدمات مرکز مطابق مصوبه ۲۱۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ازای ظرفيت پورت به شرح جدول زير تعيين ميشود:نوع پورت تعرفه ماهانه اتصال به ازای هر پورت هزینه اتصال اولیه‌ (فقط یکبار)
پورت 1Gbps ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پورت 10Gbps ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال


تبصره ۱: تعرفه های تعيين شده در اين بند، سقف تعرفه اتصال به كليه مراكز IXP اعم از مراكز IXP زيرساخت و ساير مراكز IXP ايجاد شده در كشور ميباشد.

تبصره ۲: هزينه های انتقال برای تبادل محتوا بين مراكز IXP زيرساخت بر اساس تعرفه های مصوب به عهده شركتهای ارايه كننده مركز داده و شركت های ارائه كننده خدمات داده دارای پروانه از سازمان ميباشد.